Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

Büyükada Hamidiye Camii’nde yapıldığından bu güne kadar uygulanan en köklü proje 2005 – 2010 yılları arasında yapılan müftülük binasının satın alınarak restore ettirilmesi ve cami avlusunda gerçekleştirilen değişikliklerdir. Proje, başını Adalı Kenan Çırpıcı’nın çektiği bir grup gönüllünün Hamidiye Camii’nin yanındaki ahşap evi almak istemesiyle başladı. Bu gönüllüler Hamidiye Camii Derneği ile irtibata geçtiler ve bundan sonraki işler Dernek üzerinden yürütüldü.

2005 yılında Adalılardan toplanan yardımlara Diyanet Vakfı’nın desteği de eklenince bu ev alındı ve Diyanet Vakfı adına tapuya kaydettirildi. Daha sonra cami avlusuyla bu evin bahçesini birleştiren bir proje yaptırıldı. Yüksek Mimar Barış Han tarafından Derneğin isteği üzerine yapılan projeye göre iki parsel arasındaki yapılar ortadan kaldırılarak caminin bahçesi büyütülüyordu. Tuvaletler yer altına alınıyor, şadırvanın ve gasilhanenin yeri değişiyordu. Ayrıca ahşap ev restore edilerek Adalar Müftülüğü binası olarak değerlendirilecekti.

Bütün bunlar için Diyanet Vakfı’na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gidildi. İki tarafın da ortak proje için mutabakatları alındı. Daha sonra 5 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda önce ahşap binanın restorasyon projesi daha sonra kalan kısım onaylatıldı. Ahşap bina yine Barış Han tarafından restore edildi.

Bu işlem bittikten sonra dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyükada’yı ziyareti esnasında projenin kalan kısmının yapımı için destek istendi. Böylece Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakan Erdoğan’dan aldığı emir doğrultusunda projenin cami parselinde kalan bölümünü de ihale ederek bitirilmesini sağladı.

Bütün bu çalışmalar Hamidiye Camii Derneği’nin ve gönüllülerin gayretleriyle gerçekleştirildi. İlgili kurumların Derneğe olan güveni ve verdikleri destek sayesinde Büyükada Hamidiye Camii’nde inşasından bu yana ilk defa bu kadar büyük bir düzenleme yapılmış oldu.

Şu anda cami avlusu ramazanlarda iftarların verildiği, zaman zaman konferansların yapıldığı günümüz şartlarına uygun olarak kullanılan bir dinî ve sosyal hizmet alanı durumundadır.

Copyright © 2024 Büyükada Hamidiye Camii Derneği | Tüm Hakları Saklıdır.